Sales/Service/Logistic

Import & Export Import & Export

Giá: Liên Hệ

Cáp Quang/Optical fiber cables

Fiber of TAIHAN Fiber of TAIHAN

Giá: Liên Hệ

Cáp Điện/Power cables

Copper tape Copper tape

Giá: Liên Hệ

Kiosk Kiosk

Giá: Liên Hệ

Tranformer (dry) Tranformer (dry)

Giá: Liên Hệ

Khuôn kéo/ Dies

Dies 1 Dies 1

Giá: Liên Hệ

Dies 0 Dies 0

Giá: Liên Hệ

Dies Dies

Giá: Liên Hệ

Sản phẩm chống cháy

MBA và Tôn Amorphous

Amorphous Alloy Amorphous Alloy

Giá: Liên Hệ

Dry Transformer Dry Transformer

Giá: Liên Hệ